Den geniale idé


Hvordan er det lige, du får den geniale idé, og kan du gøre noget for at fremtvinge eller give de gode idéer muligheder for at komme til dig så at sige? Ja det kan du faktisk, der er rigtig meget du selv kan påvirke i en gunstig retning i forhold til de gode idéer. Der er noget så banalt som at sove, du har sikkert hørt udtrykket “gå hjem og sov på det” mange gange, og grunden til det er så smart at sove på tingene, det er, at via søvnen får vi bearbejdet tingene, og vi forstår dem efterfølgende i et langt klarere lys, der giver os muligheden for at handle klogt og træffe gode valg. En anden god metode til at få de gode idéer, er at have stille tid og tid til refleksion, hvor du ikke laver noget bevidst, men så at sige blot er til stede, her bliver der også skabt et rum til, at den gode idé kan opstå. Og endelig så er bevægelse i form af en gå eller tur også en god idé!.